Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

"I MISS YOU" Ή "I ga-MISS YOU???""


Τελικά υπάρχουν άτομα στη ζωή μας που ανήκουν στη κατηγορία...  

“i miss you”  

και άλλα που ανήκουν στη κατηγορία...  
“i ga-miss you” κι ακόμα ...παραπέρα!!! 
ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙΣ....


Aναρτήθηκε από: ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΝ