Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ
Παραλίας –Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

- Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
- Βουλευτές Πιερίας
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
- ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
- ΕΛΑΣ – Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας
- ΣΔΟΕ – Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας
- ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
***********************
Ι. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου καθορίζεται βάσει των διατάξεων του άρ.1 του ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του v.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α), με την παρ. 1 του άρ. 12 του ν. 3557/2007(ΦΕΚ 100/Α), με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α), με την παρ. 1 του άρ. 17 του ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 1Ο5/Α), με το άρθρο 1 της με αριθ. Kl-164/2011 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ 275/6 ), με την παράγ. 11 του άρθρου 74 του ν. 3982/2011 ( ΦΕΚ 143/Α ) και με το άρθρο 14 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α).
Κατά οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 5 του Ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παρ. 7 και 11β του άρθρου 12 του Ν.3557/2007, ο έλεγχος των παραβάσεων των διατάξεων περί υπαιθρίου εμπορίου διενεργείται από: i) από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε) που έχουν συσταθεί σε κάθε Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ii) από υπαλλήλους της (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (νυν οικείας Περιφέρειας) και iii) από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας των οικείων Δήμων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας, ο έλεγχος διενεργείται από τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ., εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον αρμόδιο Δήμαρχο.
Πέραν των ανωτέρω διοικητικών μέτρων προβλέφθηκε η επιτόπια καταστροφή των παρανόμως διακινούμενων προϊόντων. Πλέον σήμερα, ο νόμος παρέχει ευθεία αρμοδιότητα στα: Α) Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) και Β) στη Δημοτική Αστυνομία να καταστρέφει επιτόπου τα προϊόντα που διακινούνται παράνομα με απλές και γρήγορες διαδικασίες. Τα κάθε είδους εμπορεύματα (είτε υπαίθριου εμπορίου, είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασμένων ή μη, περιλαμβανομένων και αυτοκινούμενων μέσων) που διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α ‘ 84) είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται άμεσα και επί τόπου, με κάθε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανόμενης της ρίψης εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της εμπορικής αξίας του προϊόντος με ανεξίτηλο χρωματισμό (σπρέι).
Επιπλέον, με το ν. 4038/2012 (άρθρο 12) τροποποιήθηκε το καθεστώς σύστασης των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου. Τα Κλιμάκια συστήνονται σε επίπεδο Περιφέρειας και όχι σε επίπεδο αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητας σύστασης των Κλιμακίων από τον Περιφερειάρχη στον Αντιπεριφερειάρχη.
Τέλος προβλέπεται η Δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Κέντρου («θάλαμος επιχειρήσεων») για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου συντονίζοντας τους κατακερματισμένους έως τώρα φορείς, συλλογή & αξιοποίηση πληροφοριών, προγραμματισμός & παρακολούθηση των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα (από την είσοδο στη χώρα μέχρι και τη λιανική διάθεση). Σε αυτό εντάσσονται όλοι οι φορείς όπως η Αυτοδιοίκηση (περιφερειακή και τοπική), το ΣΔΟΕ, οι προϊστάμενες Αρχές των Τελωνείων, η Οικονομική Αστυνομία και φυσικά οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ΙΙ. Το παράνομο υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο και στάσιμο, προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην γενική εικόνα των πόλεων, στην ομαλή λειτουργία του στεγασμένου εμπορίου, στις λαϊκές αγορές και στους κατόχους νόμιμης άδειας υπαίθριους πωλητές.
Η Επιτροπή Αγώνα εκφράζει την αγανάκτηση των εμπορικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων για το φαινόμενο της καθολικής πλέον κατάληψης των Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας και Ολυμπιακής Ακτής Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, από το παραεμπόριο και την παραοικονομία.
Σε μια περίοδο, κατά την οποία, η ασφυξία στην αγορά και η κατακόρυφη μείωση των πωλήσεων οδηγούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στο χείλος της καταστροφής, με σοβαρότατες επιπτώσεις στην απασχόληση και στην οικονομία της περιοχής, το νόμιμο εμπόριο αντιμετωπίζει μια συνεχή και ανελέητη απειλή, από την παραεμπόρια δραστηριότητα, η οποία δρα ανενόχλητη, σαρώνοντας την αγορά και οδηγώντας έτσι σε αφανισμό τις εμπορικές επιχειρήσεις.
Σε μια περίοδο που οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας της επιχείρησής τους, η ασύδοτη λειτουργία του παραεμπορίου έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή.
Είναι φυσικό, την καλοκαιρινή περίοδο να επιλέγουν τις τουριστικές αγορές όλοι αυτοί οι παράνομοι πλανόδιοι παραέμποροι, φοροδιαφεύγοντας, για να ολοκληρώσουν την «εγκληματική» τους δράση.
Μετά δε την επιχειρούμενη μετακίνησή τους από την περιοχή της πρωτεύουσας, με το πρόγραμμα Ξένιος Ζευς , το φαινόμενο στην περιοχή μας έχει ιδιαίτερα ενταθεί. Οιοσδήποτε αρμόδιος κρατικός αξιωματούχος αρκεί και μόνο να επισκεφτεί επιτοπίως την περιοχή μας και να αφουγκραστεί κατ’ ελάχιστον τη φωνή αγωνίας και την εικόνα απόγνωσης των επιχειρήσεων αλλά ακόμη και τα παράπονα των τουριστών και επισκεπτών στις παραλίες μας, ανεξάρτητα εάν η παραλία είναι απομακρυσμένη ή μη, με οργανωμένες υποδομές ή ελεύθερη, παρατηρείται το φαινίμενο «κάθε δύο λεπτά κάποιος πλανόδιος πωλητής, αλλοδαπός κυρίως, τους προσεγγίζει, προτείνοντάς τους να αγοράσουν εμπορεύματα ή υπηρεσίες που αυτός διακινεί ή προσφέρει παράνομα».
Το παραεμπόριο στην τουριστική μας περιοχή άνθιζε επί χρόνια, όμως ιδιαίτερα την διάρκεια της προηγούμενης θερινής περιόδου ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ!!! Απελπισμένοι, είδαμε τα έσοδά μας να στραγγαλίζονται και να συρρικνώνονται σε σημείο που δεν υπάρχει προηγούμενο τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, γεγονός το οποίο οφείλεται κατά πρωτίστως στο παραεμπόριο και την παραοικονομία και δευτερευόντως στη διαρκούσα οικονομική κρίση!
Η μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής συγκεντρωθήκαμε και αποφασίσαμε να δράσουμε. Ποια ανάπτυξη ευαγγελίζεστε, όταν η παραβατικότητα και η παραοικονομία ζει και βασιλεύει;
Πρώτη προειδοποιητική και συμβολική κίνηση, αποτελεί η παρούσα Επιστολή Διαμαρτυρίας και Πρόσκλησης.
Πρόσκληση προς τις Αρμόδιες Ελληνικές Αρχές να συντονισθούν και να δράσουν. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ!!! Επιτέλους, επιβάλλεται να εφαρμοσθεί, από όλα τα συλλογικά όργανα της Πολιτείας, άλλως μας ωθείτε στην Αυτοδικία!!!!
ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
 • Άμεση στελέχωση των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου από την Περιφέρεια για τη διενέργεια συνεχών και αλλεπάλληλων ελέγχων,
 • Ορισμός αρμοδίων υπαλλήλων της Περιφέρειας για τη διενέργεια συνεχών και αλλεπάλληλων ελέγχων,
 • Εντατικοποίηση της δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας για τη διενέργεια συνεχών και αλλεπάλληλων ελέγχων,
 • Ορισμός δύναμης της ΕΛ.ΑΣ η οποία θα συνεπικουρεί τη Δημοτική Αστυνομία για την αποτελεσματικότερη διενέργεια συνεχών και αλλεπάλληλων ελέγχων,
 • Ορισμός δύναμης κλιμακίων του ΣΔΟΕ για τη διενέργεια συνεχών και αλλεπάλληλων ελέγχων,
 • Ορισμός δύναμης του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης για τη διενέργεια συνεχών και αλλεπάλληλων ελέγχων,
 • Προώθηση από το αρμόδιο Υπουργείο της λειτουργίας Επιχειρησιακού Κέντρου («θάλαμος επιχειρήσεων») και Τηλεφωνικού Κέντρου Καταγγελιών για το παραεμπόριο.
Η πάταξη του παραεμπορίου είναι δυνατή: το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, η βούληση αναζητείται.
Ανθρώπινο δυναμικό στις Υπηρεσίες υπάρχει και όπου εμφανίζονται ελλείψεις, επιβάλλεται το υπάρχον πλεονάζον προσωπικό να διατεθεί κατά άμεση προτεραιότητα για το σκοπό αυτό, αφού το παραεμπόριο δεν πλήττει μόνο τη δική μας οικονομία, αλλά και τα οικονομικά του κράτους. Αυτό που επιπλέον απαιτείται είναι τρία στοιχεία:
Α) Πολιτική Βούληση
Β) Συντονισμός και συμμετοχή των αρμοδίων αρχών
Γ) Στοιχειώδης λογική (όπως πρότεινε και ο καθηγητής Γ. Πιπερόπουλος) :
1) Τα αρμόδια αστυνομικά όργανα να θέσουν σε καθεστώς παρακολούθησης τους μικροπωλητές, οι οποίοι μετά το τέλος της «βάρδιας» τους επιστρέφουν στις αποθήκες από όπου και προμηθεύονται τα ρολόγια, τις τσάντες, τα γυαλιά τους κ.λπ.
2) Να μην γίνονται επιτόπου συλλήψεις, αλλά να φροντίσουν, να στήσουν το γνωστό στα αρμόδια όργανα «καρτέρι» για να εντοπισθούν τα φορτηγά που τις νύχτες ξεφορτώνουν τα παράνομα προϊόντα τους σε συγκεκριμένες αποθήκες.
3) Με «συμβατικά» αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες να παρακολουθήσουν τα συγκεκριμένα φορτηγά μέχρι τις μεγάλες αποθήκες όπου φορτώνονται για να μεταφέρουν την πραμάτεια σε μικρότερες αποθήκες σε κάθε πόλη.
4) Μετά να παρακολουθήσουν τα φορτηγά που φορτώνονται στα λιμάνια της χώρας μας και να εντοπίσουν σε ποιους ανήκουν τα γνωστά «containers» με τα οποία προωθείται στα λιμάνια ή στα σύνορά μας, η πραμάτεια!
5) Στο τέλος της πολύ απλής και λογικής αυτής διαδικασίας θα ΕΝΤΟΠΙΣΘΟΥΝ εκείνοι που ελέγχουν – διακινούν αυτό το τεραστίων οικονομικών διαστάσεων «παραεμπόριο» που ΚΟΣΤΙΖΕΙ και στις επιχειρήσεις – επαγγελματίες, που τις στερεί έσοδα αλλά και στο Κράτος συνιστώντας μια άνευ προηγουμένου απώλεια εσόδων από ΦΠΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ καθώς και τη συνακόλουθη απώλεια εσόδων από τέλη και δασμούς, στις θαλάσσιες και χερσαίες πύλες εισόδους της Ελλάδος, δηλαδή στα ΤΕΛΩΝΕΙΑ!!!
Επειδή με απόφαση του Δημάρχου είναι δυνατόν και προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας, όπως:
α) καταστρέφονται υποχρεωτικά οι παράνομες απομιμήσεις βιοτεχνικών ή βιομηχανικών προϊόντων, τα παράνομα αντίγραφα CD’s & DVD’s ήχου και εικόνας, τα παράνομα προϊόντα καπνού, τα αγροτικά προϊόντα καθώς και τα ευαλλοίωτα προϊόντα θάλασσας, γαλακτοκομικά κ.λ.π. και
β) διατίθενται σε ευαγή και λοιπά ιδρύματα μόνο τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα (π.χ. είδη ένδυσης, δερμάτινα είδη, κλπ), που κατασχέθηκαν επειδή δεν συνοδεύονταν από τα παραστατικά που ορίζονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αυτός που τα πωλούσε δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια πωλητή, και εφόσον δεν αποτελούν παράνομες απομιμήσεις.

Επειδή η φοροδοτική μας ικανότητα έχει προ πολλού εξαντληθεί κι αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα εκ μέρους της πολιτείας, το προσεχές καλοκαίρι, θα είναι ανύπαρκτη.

Σε υπόμνηση της προετοιμασίας του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, σας ενημερώνουμε ότι εάν δε ληφθούν άμεσα μέτρα, αυτό δε θα βρει αποδέκτες δεδομένου ότι ακολουθώντας αυτή την «πολιτική» της αδιαφορίας και της ανοχής στο χάος της αγοράς, του παραεμπορίου και της παραοικονομίας, ενάντια στην πραγματική - παραγωγική οικονομική δραστηριότητα, οδηγείτε το καράβι στα βράχια και αποδομείτε το κάστρο της οικονομίας εκ των έσω!

Επιτέλους, τόσο δύσκολα είναι όλα αυτά; Ελλείπει η κοινή λογική στους Μανδαρίνους της εξουσίας;
Όπως αναφέρουμε παραπάνω, αποφασίσαμε να δράσουμε. Είμαστε επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιτηδευματίες, σεβόμαστε τους νόμους, φροντίζουμε για τη Χώρα μας και ακολουθούμε τις νόμιμες διαδικασίες, απευθυνόμενοι στις αρμόδιες αρχές.

ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΑΝΕΧΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!! ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΡΑΓΟΙ, ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΘΕΙΣ, ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ !

ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ !

Επιφυλασσόμαστε όπως προβούμε σε σχετική μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος έναντι παντός αρμοδίου οργάνου της πολιτείας που κωλυσιεργεί και εθελοτυφλεί, επιτρέποντας αφενός στο παραεμπόριο να γιγαντώνεται αφετέρου να οδηγεί σε οικονομικό αφανισμό τους επαγγελματίες και τις πλείστες όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής μας και τους εργαζόμενους στην ανεργία.
Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.
Κατερίνη 29-10-2012
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΑΠΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.179)
Θεσσαλονίκης 93 - ΤΚ: 60100
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλ.+302351031527
Fax .+302351035115- κιν.6932450945
ΑΦΜ 045142593 – Α’ ΔΟΥ Κατερίνης

Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
Ακολουθούν υπογραφές


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-11-2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ
Παραλίας –Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης

ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ !

Εκπρόσωποι
της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ,
της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ,
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ,
της ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ Εμμανουήλ Παπάς
συγκεντρώθηκαν για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους με στόχο την οριστική πάταξη του παραεμπορίου στις τουριστικές περιοχές της Πιερίας.
Ήδη έχει κατατεθεί έγγραφη ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
 • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • τους Βουλευτές Πιερίας
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
 • ΣΔΟΕ
 • ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
με την οποία προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα με βάση το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και κλήθηκαν οι αρμόδιοι για την άμεση υλοποίησή τους.
Θα ακολουθήσουν συναντήσεις της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ με τους επικεφαλείς των αρμοδίων φορέων.
ΔΙΧΩΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:
 • Να στελεχωθούν άμεσα τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών & Υπαιθρίου Εμπορίου από την Περιφέρεια και να διενεργούν συνεχείς και αλλεπάλληλους ελέγχους
 • Να ορισθούν αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας και να διενεργούν συνεχείς και αλλεπάλληλους ελέγχους
 • Να εντείνει τη δράση της η Δημοτική Αστυνομία και να διενεργεί συνεχείς και αλλεπάλληλους ελέγχους
 • Να ορισθεί δύναμη της ΕΛΑΣ και να διενεργεί συνεχείς και αλλεπάλληλους ελέγχους
 • Να ορισθούν όργανα του ΣΔΟΕ και να διενεργούν συνεχείς και αλλεπάλληλους ελέγχους
 • Η δύναμη του Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης να διενεργεί συνεχείς και αλλεπάλληλους ελέγχους στον αιγιαλό
 • Να προωθήσει τάχιστα το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης το Επιχειρησιακό Κέντρο («θάλαμος επιχειρήσεων») και να αξιοποιήσει το Τηλεφωνικό Κέντρο Καταγγελιών για το παραεμπόριο

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΑΠΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.179)
Θεσσαλονίκης 93 - ΤΚ: 60100
ΚΑΤΕΡΙΝΗ Τηλ.+302351031527
Fax .+302351035115- κιν.6932450945
ΑΦΜ 045142593 – Α’ ΔΟΥ Κατερίνης


Aναρτήθηκε από: ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΛΑΓΙΟΝ