Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Στη Βέροια ο ...Κολινδρός μας το 1915;;;;;;;;;;


<< Ένα ακόμη έγγραφο που μου εφοδίασε κ. Παπαλαζάρου Γιάννης, ιστορικός, του 1915 αυτή την φορά, τρία χρόνια δηλαδή μετά την απελευθέρωση, που αν και σχεδόν όλη η τότε
Πιερία υπήχθηκε δικαστικά στη Θεσσαλονίκη, " Η κωμόπολις Κολινδρός, τα χωριά Λιμπάνοβον, Κανταχά και Καστανιά και πάς συνοικισμός εν τη περιφερεία ταύτη περιλαμβανόμενος" όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στο έγγραφο, παρέμειναν στη Βέροια. Oι από παλιά σχέσεις της περιοχής μας με την Βέροια είναι γνωστές. Εδώ υπήρχε ακόμη και δρόμος - όπως μας άφησε η παράδοση- απ'τον Κολινδρό που οδηγούσε στη Βέροια, η  περίφημη "Βεροιόστρατα." >>


ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΟΥΔΑΣ