Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Τον ψήφισες Κώστα μου τον προϋπολογισμό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ;

Νομίζω πως ναι.
Ψήφισες τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Κράτους.
Τώρα σωθήκαμε.
Τώρα τέλος κρίση Κώστα μου;;;;
Έ ρε γλέντια που θα έχει το 2015....

ker@ilidis