Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Αλήθειες που τις σκεφτόμαστε μα δεν τις λέμε

Αλλαγές στη ζωή μας.
Δεν πρέπει να τις κάνουμε;
Ίσως θα πρέπει να κάνουμε την αρχή.
Κι αν η αρχή γίνει, τότε ίσως και να πούμε πως η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

ker@ilidis