Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Άμα τη λήξη της κρίσεως αυτής ταύτης, θα έρθεις ώ Πολιτισμέ εις Πιερίαν; Μη μας ξεχάσεις...

Και που λες Πολιτισμέ της Πιερίας μου, άστο.
Ήρθε η ώρα να πεις, μπαίνω σε πάγο.
Θα ξανάρθεις Πολιτισμέ μου στον τόπο μου, άμα τη λήξη της Κρίσεως αυτής ταύτης.
Αμήν.

ker@ilidis