Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Συνάντηση για τις ανάγκες της εκπαίδευσης στην Βόρεια Πιερία

Σας προσκαλούμε σε συνάντηση – σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου2015 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, προκειμένου να συζητήσουμε θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία και τις ανάγκες των διδακτηρίων όλων των βαθμίδων, αλλά και προτάσεις για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που θα διευρύνουν και θα αναβαθμίσουν  τον τομέα της παιδείας στην περιοχή μας. Η πρωτοβουλία μας αυτή, που είναι σύμφωνη με τις προγραμματικές μας αρχές και δεσμεύσειςευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει την απαρχή μιας σταθερής συνεργασίας και ανατροφοδότησης με όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς (επιτροπή παιδείας, εκπροσώπους εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων)ώστε να διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη μόρφωση των παιδιών μας.

                                                           Ο Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού

                                                                Ευάγγελος Β. Λαγδάρης