Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Εσύ, παιδί του λαού, να βγαίνεις φωτογραφίες με φλώρους, που κελαηδοφαλτσάρουν πολιτικά ρε συ Ηλία μου;

Καλύτερα αυτή τη φωτογραφία σου, παρά εκείνη με τον Τίποτα της πολιτικής των Αθηνών και της ΝουΔούλας τους.
Εσύ, παιδί του λαού, να βγαίνεις φωτογραφίες με φλώρους, που κελαηδοφαλτσάρουν πολιτικά ρε συ Ηλία μου;
Έλεος....

ker@ilidis