Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάζω PIERIA-GR γιατί έτσι μου αρέσει....


Ό,τι καλύτερο σας εύχεται για τις γιορτές το PIERIA-GR....
Ό,τι καλύτερο βέβαια είναι να τελειώνουμε με αυτή την κρίση τους...
Με την κρίση που μαστίζει το κάθε σπίτι και τον κάθε Έλληνα.
Που θα πάει;
Θα τελειώσουμε και με αυτό και με αυτούς κάποια στιγμή.
Και ξανά προς τη δόξα τραβά.
Αυτή η Ελλάδα μας πονάει γιατί είναι μεγάλη...

ker@ilidis