Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Σημαντικές πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες αλλά και για την προσβασιμότητα στο οδικό δίκτυο του Νομού Πιερίας θα προσφέρει στους οδηγούς ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που προτείνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας να χρηματοδοτηθεί στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» προβλέπει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση μιας σειράς προηγμένων τεχνολογιών, καθώς και δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιότητας που στόχο θα έχουν τόσο την ενημέρωση των πολιτών για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο του Νομού Πιερίας και την προσβασιμότητα των δρόμων.

Στόχος του έργου – πιλοτικού χαρακτήρα- είναι η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών (κατοίκων και ταξιδιωτών) για τη λήψη ασφαλών αποφάσεων σχετικά με τις μετακινήσεις τους στο δευτερεύον οδικό δίκτυο του Νομού Πιερίας, όσο και της Πολιτείας για την επιχειρησιακή ετοιμότητα αντιμετώπισης δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά μήκος του οδικού δικτύου, με άμεσα οφέλη στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό.

Το πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει την εφαρμογή ομογενοποίησης και διαχείρισης τηλεματικών δεδομένων, την ανάπτυξη ενός λογισμικού καταγραφής κυκλοφοριακών δεδομένων και συμβάντων, τη δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου ενημέρωσης του πολίτη για κυκλοφοριακή και μετεωρολογικά συμβάντα, σχεδιασμό ταξιδιού με Ι.Χ., την εφαρμογή SMS για την ενημέρωση του πολίτη σχετικά με κυκλοφοριακά και μετεωρολογικά συμβάντα καθώς και την τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης (VMS & LED displays) για την ενημέρωση του πολίτη.

Επίσης, προβλέπονται αισθητήρες καταγραφής των μετεωρολογικών δεδομένων για την αξιοποίηση των υπαρχόντων μετεωρολογικών σταθμών καθώς και εξοπλισμός του κέντρου ελέγχου με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο προϋπολογισμός είναι 1.150.000€ + 218.500€ ΦΠΑ = 1.368.500€ και χρηματοδοτείται 100% από το Ε.Π. “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ” .