Σάββατο, 3 Απριλίου 2010

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Απεστάλη την Μεγάλη Πέμπτη από το υπουργείο Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εγκύκλιος για τις περικοπές των επιδομάτων από 7% έως 12% σε δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και αστυνομικούς, στις οποίες περιλαμβάνεται και η παρακράτηση 150 ευρώ κάθε μήνα, ώστε να καλυφθούν οι περικοπές που εφαρμόζονται αναδρομικά από τον Ιανουάριο.
Τίθεται πλαφόν 5.981 ευρώ που είναι ο νέος μισθός των γενικών γραμματέων για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, εκτός από τους δικαστικούς για τους οποίους ισχύει ειδικό μισθολόγιο.
Οι μειώσεις επιδομάτων αφορούν τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους και αντιπροέδρους των ΝΠΔΔ, τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και εκτελεστικά μέλη ΔΣ των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, σε ΝΠΔΔ και σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται, σύμφωνα με τον οργανισμό τους, τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους.