Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ
ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Όλα τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τρεις ενότητες.
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας ….» (Αναγράφεται η εκλογική περιφέρεια π.χ. Λιτοχώρου ή Δίου ή Αν.Ολύμπου»
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών»
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας……». (Αναγράφονται οι υποψήφιοι στα πρώην δημοτικά διαμερίσματα. Π.χ. Ν.Εφέσου ή Πλαταμώνα ή Σκοτίνας ή Δίου ή Αγ.Σπυρίδωνα, κ.ο.κ.).
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κάθε εκλογικό τμήμα θα έχει τα αντίστοιχα με την περιφέρεια και το εκλογικό διαμέρισμα ψηφοδέλτια.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Στην πρώτη ενότητα με τίτλο: «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Λιτοχώρου» μέχρι 3 σταυρούς
Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο: «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών» μέχρι 1 σταυρό
Στην τρίτη ενότητα με τίτλο: «Υποψήφιοι σύμβουλοι τοπικής κοινότητας Λιτοχώρου» μέχρι 2 σταυρούς.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΟΥ
ΔΙΟΝ
Στην πρώτη ενότητα με τίτλο: «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι εκλογικής περιφέρειας Δίου » μέχρι 3 σταυρούς
Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο: «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών εκλογικών περιφερειών» μέχρι 1 σταυρό
Στην τρίτη ενότητα με τίτλο: «Υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Δίου» μέχρι 1 σταυρό.
ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι 1 σταυρό
ΒΡΟΝΤΟΥ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι 2 σταυρούς.
ΚΑΡΙΤΣΑ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι 2 σταυρούς
Ν.ΕΦΕΣΟΣ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι 1 σταυρό
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι 1 σταυρό

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ.ΟΛΥΜΠΟΥ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι 2 σταυρούς
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι 2 σταυρούς
ΣΚΟΤΙΝΑ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι έναν σταυρό
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι έναν σταυρό
ΠΟΡΟΙ
Στην πρώτη ενότητα μέχρι 3 σταυρούς, στη δεύτερη ενότητα μέχρι έναν σταυρό, στην τρίτη ενότητα μέχρι έναν σταυρό