Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Art of click....

Η τέχνη του ...κλικ!
Αυτά τα παιδιά στην πατρίδα μου σίγουρα προσφέρουν έργο ..ΤΕΧΝΗΣ!
Σίγουρα με τις φωτογραφικές τους μηχανές αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, το κάθε κλικ το κάνουν ...ΤΕΧΝΗ!
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΚΛΙΚ ή ΤΗΕ ART OF CLICK...
Κοιτάξτε κλικ που έκανε ο Κwstas Lamo  και θα καταλάβετε.....
Art of click....