Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Για τα δικά μας παιδιά υπάρχουν λεφτά

Ακόμα ένα επεισόδιο της απαράδεκτης ευνοιοκρατίας, ενταγμένο στη λογική των δικών μας παιδιών, εκτυλίχθηκε στο (19-4-2012) Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κατερίνης.

Τα δύο πρώτα θέματα της συνεδρίασης αφορούσαν την συμμετοχή του Δήμου σε αναπτυξιακή εταιρεία ώστε, με λίγα λόγια, να λάβει επιδότηση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης ανέργων.

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλυψε ότι, στην αναπτυξιακή εταιρεία, συμμετέχει και το ΚΕΚ Θαλής, στο οποίο Διευθυντής είναι ο Αντιδήμαρχος επί οικονομικών θεμάτων του Δήμου........

Ζητήθηκε να αποσυρθούν τα θέματα διότι ο Αντιδήμαρχος έχει άμεσο υλικό και ηθικό συμφέρον από την υπόθεση, (επειδή πολύ απλά το ΚΕΚ θα πάρει χρήματα από τα μαθήματα στους ανέργους) οπότε, βάσει νόμου, απαγορεύεται να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που τον αφορούν προσωπικά και να ψηφίζει για αυτές........

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις γνώστές «Δημοκρατικές διαδικασίες» και τη στήριξη της πλειοψηφίας, αποφάσισε:

1) να ακυρώσει την απόφαση στην οποία συμμετείχε παράνομα ο Αντιδήμαρχος.

(μέχρι εδώ καλα........)

2) αλλά και να ξαναψηφίσει ΑΜΕΣΑ!!!!!!!! στην ίδια συνεδρίαση την απόφαση για την συμμετοχή του ΚΕΚ Θαλής, χωρίς την συμμετοχή του Αντιδημάρχου!!!!!!!!

Αυτή η μεθόδευση πέρα του ότι είναι και αυτή ευθέως παράνομη, είναι και προδήλως προσβλητική για την λειτουργία του Δημοτικού συμβουλίου Κατερίνης και της Δημοκρατίας μας......

Αυτή η σπουδή και βιασύνη να προχωρήσει το θέμα ακόμα και με έκνομες διαδικασίες, δεν αναιρεί την παράβαση καθήκοντος που διέπραξε ο Αντιδήμαρχος, ούτε μπορεί να τον γλιτώσει από πειθαρχικές ευθύνες, αλλά μας δίνει ένα δείγμα για το “ενδιαφέρον” που δείχνει ο Δήμος Κατερίνης για την επαγγελματική σταδιοδρομία των δικών του (έστω και γκριζομάλλικων) παιδιών.
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ