Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Ο κόσμος δεν τους πιστεύει και τους κράζει.


Ο κόσμος δεν τους πιστεύει και τους κράζει. Γιούχα σε Αλευρά και Μπενύτο. Βαγγελιώ, να σου θυμίσω μια παλαιά διαφήμιση: "Είδες η ΔΕΗ";