Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Επιχειρείν κι άστα βραστείν.....!!!

Το επιχειρείν στον τόπο μας, έχει πρόβλημα.
Ποιος όμως νοιάζεται;
Κανένας και κανένας.
Στα π@π@ρια τους όλα κι όλοι μας.
Εκείνοι να κερδίζουν, οι λίγοι και οι άλλοι οι μέσοι ας μικρύνουν.
Όμως, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο.
Αναμονή.

ker@ilidis