Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Με δεδομένο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ανακύψει ερωτήματα σχετικά με την ένταξη παραγωγών στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών θεωρούμε επιβεβλημένο να επισημάνουμε τα εξής:

1. Οι καταστάσεις με τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν σταλεί σ΄όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Νομού έχουν εκδοθεί με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας ουδεμία ευθύνη φέρει για την έκδοσή τους.

2. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προσδιορίστηκαν ύστερα από διασταύρωση στοιχείων από το ΚΕΠΥΟ και τον ΟΓΑ. Δηλαδή, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κατά το Υπουργείο είναι οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που το 50% + 1 από το εισόδημά τους προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες.

3. Με βάση λοιπόν αυτές τις καταστάσεις στον Νομό σε σύνολο περίπου 13.500 δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης, στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών εντάσσονται 4.796 δικαιούχοι και 1.925 είναι προς περαιτέρω διερεύνηση. Για τους 4.796 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και μόνο για αυτούς το ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίστηκε στην Βουλή στις 09/04/2006 να καλύψει το κόστος δήλωσης του ΟΣΔΕ.

4. Για όσους δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και εντάσσονται στην κατηγορία των 1.925 προς περαιτέρω διερεύνηση έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ένταξή τους στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας και αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΟΓΑ).

5. Στην προσπάθεια της η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να βοηθήσει τους παραγωγούς της Πιερίας ώστε να αποφευχθεί κάθε περίπτωση αδικίας έχει συσταθεί στα γραφεία της ειδικό γραφείο εξυπηρέτησης όπου όσοι παραγωγοί δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω δύο κατηγορίες και πιστεύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Υπουργείο για την ένταξή τους στην κατηγορία το κατά κύριο επάγγελμα αγροτών , εντός των ημερών να προσκομίζουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με τα οποία θα πιστοποιούν τους αντίστοιχους ισχυρισμούς τους.

Για ακόμη μια φορά θέλουμε να επισημάνουμε στον αγρότη της Πιερίας ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ουδεμία ευθύνη φέρει για την δημιουργία αυτών των καταστάσεων (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες) και δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε πραγματικά να μην αδικηθεί κανείς αγρότης ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις από κάθε πλευρά ώστε να ενταχθεί στο καθεστώς των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

Σ΄αυτήν την κατεύθυνση υποσχόμαστε στον αγροτικό πληθυσμό του Νομού ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.


Για την Ε.Α.Σ. Πιερίας
Ο Πρόεδρος

Παπανικολάου Πέτρος