Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου

ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 16


ΤΗΛ.2351022495 2351039829

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ


Ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου προς την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μπατζελή Κατερίνα

Θέμα: Κανονισμός αλιείας στους κόλπους

Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού»

Στο Π.Δ. 68/2009 «Περί Κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό» (ΦΕΚ Α’ 90/12-06-2009), στο άρθρο 2, παράγραφος 1, όπου αναφέρονται τα επιτρεπόμενα εργαλεία και οι μέθοδοι άσκησης αλιείας δεν συμπεριλαμβάνεται το αλιευτικό εργαλείο «τράτα ή βιντσότρατα».
Στην Πιερία υπάρχει μικρός μεν αλλά ικανός αριθμός πλοιοκτητών με το συγκεκριμένο αλιευτικό εργαλείο που πλήττονται άμεσα από την εφαρμογή του Π.Δ. 68/2009.
Επιπλέον δεν υπάρχει ή δεν δίνεται η δυνατότητα μετατροπής του εργαλείου από βιντσότρατα σε μηχανότρατα προκειμένου να διασφαλίσουν την επαγγελματική τους συνέχεια.
Για τους παραπάνω λόγους ερωτάται η αρμόδιος υπουργός

1.Υπάρχει πρόβλεψη για τη μετατροπή του αλιευτικού εργαλείου βιντσότρατας σε μηχανότρατα ώστε να μην αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικής επιβίωσης οι αλιείς;
2.Θα υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πλοιοκτήτες αυτούς πριν από τις 31-5-2010 οπότε αποσύρεται το συγκεκριμένο εργαλείο βάσει του Καν. (ΕΚ) 1967/2006.Ο Ερωτών

Κωνσταντίνος Γ. Κουκοδήμος

Βουλευτής Ν.Πιερίας