Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

“Πρασινίζω το σπίτι μου”,


Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 4 Ιουνίου, η ανοιχτή εκδήλωση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Πιερίας με θέμα “Πρασινίζω το σπίτι μου”, στην αίθουσα του ΤΕΕ Πιερίας.

Ο συντονιστής του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Πιερίας Ηλίας Τσιτλακίδης, στην έναρξη της εκδήλωσης παρουσίασε τον εισηγητή και αναφέρθηκε εν συντομία στον τρόπο που έχει επιλέξει το Ινστιτούτο να πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις του (μικρές εισηγήσεις, περισσότερος διάλογος και ερωτήσεις ).

Τα θέματα που ανέπτυξε ο εισηγητής Μιχάλης Ζουλουφός (Δημ. Σύμβουλος Σύρου, σύμβουλος ενεργειακών έργων) στην εισήγησή του αλλά και όσα αναφέρθηκαν στο διάλογο που ακολούθησε από τους συμμετέχοντες, ήταν τα εξής:

Η Πράσινη Ανάπτυξη ως ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο αμβλύνει τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Ο εισηγητής σημείωσε ότι για την αλλαγή πολιτικών και πρακτικών προς ένα καθαρότερο περιβάλλον, απαιτείται ένα σύνολο “πράσινων” δράσεων σε όλους τους τομείς.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν:

Παραγωγή ενέργειας: μερική αντικατάσταση ρυπογόνων (και δυνητικά μη ασφαλών) πρώτων υλών (πετρέλαιο, λιγνίτης, πυρηνικά κ.α.) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια κ.α.), με σεβασμό σε τοπικές ιδιαιτερότητες κλπ, και εξοικονόμηση ενέργειας.

Μεταφορές: κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων, μείωση αεροπορικών μετακινήσεων για αποστάσεις κάτω των 300χλμ. και τόνωση δρομολογίων τραίνων.

Τουρισμός: Ανάδειξη νέων προορισμών με κριτήριο την μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη χρηστή διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων.

Κατοικία: Αλλαγή πολιτικών και πρακτικών δόμησης, ανανέωση εξοπλισμού και εκλογίκευση καθημερινότητας.

Η αλλαγή νοοτροπίας, προς ένα πιο καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, επιβάλλεται να ξεκινήσει από τις μικρές, καθημερινές πράξεις μας.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ‘πράσινων’ πρωτοβουλιών στον οικιστικό τομέα αποτελεί τον μεγαλύτερο, δυνητικά, παράγοντα μείωσης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στις αστικές περιοχές.

Ενδεικτικές πρωτοβουλίες αποτελούν: ανακύκλωση-κομποστοποίηση, εκσυγχρονισμός πάγιου εξοπλισμού οικίας, αξιοποίηση ελεύθερων επιφανειών(εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,τοποθέτηση φυτών σε δώματα).

Αναφέρθηκαν επίσης κόστη και ωφέλειες από την ανάπτυξη αυτών των πρωτοβουλιών καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα που υπάρχουν αυτή την στιγμή.

Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη για επανάληψη αντίστοιχων επιμορφωτικών εκδηλώσεων από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης με αντίστοιχα θέματα.

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Πιερίας