Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Τούρκοι δάσκαλοι στη Κω;ΠΡΟΚΛΗΣΗ – ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΣΤΗ ΚΩ!...

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – ΣΕΛ 08)gdailynews.wordpress.com