Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

διάλεξη της η Σχολής Γονέων – Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, είχε τη χαρά να φιλοξενεί τον καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.Λέανδρο Τασιούλα.

είχε τη χαρά να φιλοξενεί τον καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ.Λέανδρο Τασιούλα, καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα “Η κοινωνία της Πληροφορίας” .Ο ομιλητής αναφέρθηκε με σαφήνεια στο ευρύ θέμα της αντίστοιχης επιστήμης που άπτεται πολλών κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και που συνεχώς εξελίσσεται.
tasioulas leandros.  19-12-2011 013

tasioulas leandros.  19-12-2011 020

tasioulas leandros  19-12-2011 046

tasioulas leandros  19-12-2011 058
tasioulas leandros  19-12-2011 061