Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Με τέσσερις μήνες καθυστέρηση δίνονται στην δημοσιότητα οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ελλήνων πολιτικών.