Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

επέστρεψε πάλι το ψωμί των Ελλήνων που ήταν από Ζειά...Σήμερα στον φούρνο του Μαχ !!!!


Οι αρχαίοι υμών πρόγονοι το σιτάρι το είχαν ως τροφή των ζώων και το (ονό­μαζαν πυρρό]


Το ψωμί παράγεται εδώ στην Κατερίνη από τον Γερμανικό φούρνο του ΜΑΧ εδώ και τρεις μήνες!!! όπως μας είπε το συστήνουν οι γιατροί και έτσι το ζητάει ο κόσμος ως πολύ καλό για την υγειά τούς!!!.
Εγώ το ζήτησα ως το Γερμανικό " Dinkel" !!! βεβαίως γνωστό σε όσους ξέρουν από Γερμανία … την ζυθοποιεία τής Στουτγάρδης [ DINKELAKER ΑΓΡΟΣ ΤΗΣ ΖΕΙΑΣ ]
Καταρχάς το 1923 στην Θεσσαλονίκη ένα ζευγάρι ιατρών εξέτασε την διατροφή των..... Ελλήνων, επηρε­ασμένη από τον Ιπποκράτη, ό όποιος έλεγε στους ασθενείς "φάρ­μακο σου είναι ή τροφή σου". Άρα αυτοί έσκέφθηκαν οτι ο Ιπποκράτης , έχει καθιερώ­σει στόν Έλληνα υγιεινή διατροφή, ποια είναι όμως ή βασική τροφή; Οί ερευνηταί κατέληξαν, σύντομα, ότι βασική τροφή των Ελλήνων είναι το ψωμί. Το ψωμί όμως των Ελλήνων ήταν από Ζειά και όχι από σιτάρι!!!
Τo ψωμί από Ζεια έχει τις πρωτεΐνες στηρίξεως . !!!Εδώ ο ΜΑΧ περιποιείται το αγαθόν !!!
Ή Ζεια προστατεύει την υγεία, το πνεύμα, την μεγαλοφυΐα, τον πολιτισμό της ανθρωπότητας.!

.


Έτρωγαν μόνον ψωμί άπό Ζειά ή Κριθάρι καί έν ανάγκη μόνον από κριθάρι ανάμεικτο με Σιτάρι.
Ό Μέγας Αλέξανδρος έτρε­φε την στρατιάν του μόνο μέ Ζειά, διά νά είναι οι άνδρες του υγιείς και πνευματικά ανεπτυγμένοι. Αν οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν ψωμί άπό σιτάρι δέν θά είχαν τόσο ύψηλήν πνευματικήν άνάπτυξιν.Οι κοσμοκράτορες δίδουν εντολή το 1928 νά αναιρεθή αμέσως ή καλλιέργεια Ζειά στην Ελλάδα, και μόνον στην Ελλάδα. Διά νά μειώσουν μέ το σιτάρι τήν πνευματικήν άνάπτυξιν των Ελλήνων, μειώνοντας τήν άντίληψίν τους και οργανώνοντας ταπεινήν έκπαίδευσιν των παιδιών τους καί διδάσκοντας τις πολιτικές τους εις τά σχολεία και πολιτικοποιούντες τα εις τά κόμματα που αυτοί ελέγχουν απόλυτα!!!
Η αρχαία ψυχή ζει μέσα μας αθέλητα κρυμμένη. Κωστής Παλαμάς
Ο εκ των Λειβήθρων ερχόμενος Γιάντσιος Κων/νος