Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

ο κ. Άρης Σπηλιοτoπουλος 800.000 ευρώ καταθέσεις;;...Κατά τα παλαιότερα έτη
, ενθυμούμαι τον τότε υπουργό της ΝΔ να δηλώνει σε σχετικά -δημοσιογραφικά- ερωτήματα για την αύξηση των περιουσιακών του στοιχείων πως έχει ως μόνο έσοδο την βουλευτική αποζημίωση (>η λέξη θα πρέπει να αντικατασταθεί και να μην χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις των πολιτικών για ευνόητους λόγους).ΠΟΘΕΝ...ΒΡΗΚΕΣ...