Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης έκανε δεκτή Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων 76χρονου , ο οποίος με Αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης αρθρ. 731-733 ΚΠολ Δ ζητούσε να υποχρεωθεί η ΔΕΗ Α.Ε να συνεχίσει να τού παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στην κατοικία του στην Περίσταση Πιερίας

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης έκανε δεκτή Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων 76χρονου , ο οποίος με Αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης αρθρ. 731-733 ΚΠολ Δ ζητούσε να υποχρεωθεί η ΔΕΗ Α.Ε να συνεχίσει να τού παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στην κατοικία του στην Περίσταση Πιερίας, πού εκπλειστηριάσθηκε από τραπεζικό Ίδρυμα το 2008 για ληξιπρόθεσμοι οφειλή από δανειακή Σύμβαση Λιζιγκ με το οποίο κεφάλαιο απέκτησε φορτηγό διεθνών μεταφορών, και διέταξε με Προσωρινή Διαταγή την επανασύνδεση τού ηλεκτρικού ρεύματος πού είχε καταχρηστικά και παράνομα διακοπεί, λαμβάνοντας υπόψιν την επιβαρυμένη κατάσταση υγείας τού αιτούντος πού έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.ΑΕ.Ε και φροντίζει το δύο μηνών ανήλικο τέκνο τής θυγατέρας του, τις κρατούσες κλιματολογικές συνθήκες πού προκαλούν κίνδυνο για την υγεία και την ζωή τού αιτούντα, και το γεγονός ότι ο αιτών πληρώνει κανονικά τούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος καθώς δεν έχει καταγγελθεί η Σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πού είχε υπογράψει το 1978 με την ΔΕΗ Α.Ε., και έχει ασκήσει άλλωστε αίτηση Αναίρεσης στον Άρειο Πάγο πού εκκρεμοδικεί, όπως τόνισε ο πληρεξούσιος και παραστάς Δικηγόρος του κ.Βασίλειος Νουλέζας , ο οποίος είπε ότι είναι απάνθρωπο να στερείται κανείς ένα τόσο στοιχειώδες έννομο αγαθό όπως το ηλεκτρικό ρεύμα σε συνθήκες καύσωνα.