Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ένας στους τέσσερις νέους ηλικίας έως 24 ετών δεν έχει δουλειά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το Φεβρουάριο.

Το εθνικό ποσοστό διαμορφώθηκε στο 9,1% έναντι 8% τον αντίστοιχο μήνα του 2008 και 9,4% τον Ιανουάριο του 2009.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 450.997 άτομα, έναντι των 394.169 το Φεβρουάριο του 2008.

Σε ό,τι αφορά το ποσοστό ανεργίας κατά φύλο, καταγράφεται ποσοστό 7% για τους άνδρες και 12,3% για τις γυναίκες.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας κατά ομάδες ηλικιών καταγράφεται στους νέους μεταξύ 15-24 ετών, στους οποίους φθάνει το 25,7%.