Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Ο κ. Κ.Καραμανλής συναντήθηκε με τα μέλη της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής κατά του Καπνίσματος.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παναγιώτης Μπεχράκης, μετά τη συνάντηση, ανέφερε ότι και ο ίδιος ο κ. Καραμανλής έβαλε την προσωπική του σφραγίδα στη μεγάλη προσπάθεια για τη μείωση του καπνίσματος. Τόνισε ότι επικυρώνεται η πραγματική βούληση της κυβέρνησης για τη σωστή εφαρμογή των νόμων, που έχουν πλέον ψηφιστεί και από 1ης Ιουλίου θα αποτελέσουν πραγματικότητα στη ζωή του τόπου.

«Το κάπνισμα αρχίζει να γίνεται μια διαφορετική συνήθεια απ' ότι γνωρίζαμε και αυτό αποτελεί μια τομή, που σήμερα επικυρώθηκε απο την προσωπική σφραγίδα του ίδιου του πρωθυπουργού», δήλωσε ο κ. Μπεχράκης.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους επαγγελματίες, που ανησυχούν από τα μέτρα αυτά, ο κ. Μπεχράκης είπε ότι «υπεράνω όλων αυτών μπαίνει η δημόσια υγεία» και πρόσθεσε πως «τα μέτρα δεν είναι τόσο σκληρά, ώστε να θίγουν τους επαγγελματίες σοβαρότατα. Εάν βρεθεί κάποιος, που πιστεύει ότι η δημόσια υγεία δεν βλάπτεται από τον τρόπο, που χρησιμοποιείται το κάπνισμα, θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να αλλάξει, όμως, η καπνιστική συνήθεια σε αυτό τον τόπο και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι».