Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ -ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ