Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Ο Νομάρχης Πιερίας στη συνεδρίαση της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ένταξη των Σκοπίων στην Ε.Ε.
Στη συνεδρίαση της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχει συστηθεί από την Επιτροπή των Περιφερειών και αφορά στην ένταξη των Σκοπίων στην Ε.Ε. θα συμμετάσχει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2009 ο Νομάρχης Πιερίας Γιώργος Παπαστεργίου.
Στην ατζέντα της συνεδρίασης της Επιτροπής που θα γίνει στις Βρυξέλλες περιλαμβάνονται εισηγήσεις που αφορούν στις προϋποθέσεις ένταξης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM) στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός θεσμικού γνωμοδοτικού οργάνου της Επιτροπής των Περιφερειών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νομάρχης Πιερίας Γιώργος Παπαστεργίου είναι μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών από το 2007, συμμετέχοντας στις επιτροπές RELEX και DEVE και συγχρόνως έχει οριστεί από τον Μάρτιο του 2009 ως τακτικό μέλος της Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης των Μεσογειακών Χωρών.