Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Ο κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Αιγινίου

Στον κανονισμό προβλέπεται το κόστος ενοικίασης των χώρων, ο τρόπος που θα γίνει η διάθεση των χώρων και ποιοι έχουν προτεραιότητα και μια σειρά από άλλα μέτρα που θα βοηθήσουν στην ομαλή λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης Αιγινίου.

1) Κέντρα διασκέδασης και καφετέριες θα καταβάλουν 21,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 46ΕΖ, 47ΕΖ, 50 και 51).
2) Ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, μαγειρεία, ζαχαροπλαστεία θα καταβάλουν 15,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 48ΕΖ, 49ΖΗΘ, 45Π, 52, 53, 54, 55, 56 και 57).
3) Παραπήγματα εμπορικών καταστημάτων, παντός είδους υφασμάτων, υποδημάτων, υαλικών, ψιλικών, σιδηρικών εργαλείων κλπ. ειδών θα καταβάλουν 14,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνο 45), 13,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 21ΝΞΟ, 43, 44 και 49 ΑΒΓΔΕ), 13,50 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 39, 40, 41 και 42), 15,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 33, 34, 35, 36, 37) 14,50 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 21ΚΛΜ, 38 και 48 ΑΒΓΔ) 15,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 21 ΗΘΙ, 32 και 47 ΑΒΓΔ) 15,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 21ΑΒΓΔΕΖ, 27, και 46 ΑΒΓΔ) και 18,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 22, 23, 24, 25 και 26) και 17,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 28, 29, 30 και 31).
4) Πωλητές παιδικών παιγνιδιών, ειδών ζαχαροπλαστικής, παγωτών εξ αυτ/των ψυγείων και καντινών θα καταβάλουν 18,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), 16,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 17, 18, 19), 16,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 5, 6, 7, 8, 9). Οι πωλητές βιβλίων θα καταβάλουν 10,00 ευρώ κατά τ.μ..
5) Παραπήγματα εμπορικών καταστημάτων στην επέκταση του χώρου της εμποροπανήγυρης θα καταβάλλουν 17,00 ευρώ κατά τ.μ.
6) Εκθέσεις αυτοκινήτων και μηχανημάτων στο χώρο της πλατείας της Εμποροπανήγυρης θα καταβάλλουν 25,00 ευρώ κατά τ.μ..
7) Μικροπωλητές διαφόρων ειδών, κινητοί στους δύο κεντρικούς δρόμους και στην πρόσοψη της πλατείας θα καταβάλλουν 70,00 ευρώ το τ.μ. και στο δρόμο της εκθέσεως των μηχανημάτων θα καταβάλλουν 23,00 ευρώ το τ.μ.
8) Τα ηλεκτρονικά μηχ/τα θα καταβάλουν 100,00 ευρώ έκαστος εφάπαξ και για χώρο 1,5 τ.μ. (τετράγωνο 20 με την επέκτασή του).
9) Οι εκθέσεις μηχανημάτων θα καταβάλουν 11,00 ευρώ κατά τ.μ. (τετράγωνα 3 και 4).
Η Τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από τις ταβέρνες και τα λοιπά είδη εστιάσεως στο οδόστρωμα από το κράσπεδο μέχρι και την διαγράμμιση θα καταβάλουν 7,00 ευρώ ανά τ.μ. σε όσους θα κάνουν χρήση. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο εκ ποσού εφάπαξ 300,00 ευρώ.