Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Πάση Θεού, πρέπει να φύγεις Γιώργο


Γιώργο Παπανδρέου, πρέπει "πάση Θεού" να μας αφήσεις να ζήσουμε.
Πρέπει να μας αφήσεις έστω την αξιοπρέπειά μας.