Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Η ζωή αλλάζει, αλλά δεν χάνεται!


Η ζωή αλλάζει, αλλά δεν χάνεται! Η ελπίδα σβήνει, αλλά ΠΟΤΕ δεν πεθαίνει! Η αλήθεια καλύπτεται, αλλά και πάλι λάμπει!