Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
‎"Η αληθινή δύναμη της Επανάστασης θα είναι πάντα οι...ΑΜΕΛΗΤΕΟΙ!
Ψάχνε...ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ,λοιπόν!"