Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 31/10/2012 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου.

    
   Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας σε τακτική συνεδρίαση τηνΤετάρτη 31/10/2012 και ώρα 8:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με τα παρακάτω θέματα:1. Διοργάνωση Επιχειρηματικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου 30/11/2012 έως 02/12/2012.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

2. Πρόταση από το Ελληνορωσσικό Κέντρο Ερμής για συνδιοργάνωση Επιχειρηματικού Ελληνορωσσικού Forum τον Απρίλιο του 2013 στη Θεσσαλονίκη.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.
3. Οικονομική Προσφορά Συστήματος Διαχείρισης Ψύξης Θέρμανσης στο κτίριο του Επιμελητηρίου.
Εισηγητής: Οικονομικός Επόπτης κ. Παύλος Μπατάλας.

4. Α) Συμμετοχή στην Πρόσκληση για υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» άξονα προτεραιότητας 2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με αντικείμενο έργου «Αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης Εργαζομένων, Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών».
Β) Σχεδιασμός και υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης Εργαζομένων, Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών» που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Πράξη 3 «Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας», Δράση 7 «Προώθηση της προσαρμοστικότητας και της εξέλιξης των εργαζομένων γυναικών, μέσω της παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις και της κινητοποίησης των κοινωνικών εταίρων» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

5. Συνεργασία με το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας για σχεδιασμό και υλοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης στο πλαίσιο Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (που απασχολούν 1-25 άτομα) ΛΑΕΚ έτους 2012.
Εισηγητής: Μέλος Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Τασχουνίδης.

6. Επιχορήγηση της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. με το ποσό των 20.000 Ευρώ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. κ. Νικόλαος Αποστολόπουλος

7. Οικονομική στήριξη του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Τ.Ε.Ι. Κατερίνης, με το ποσό των 1,500.00 ευρώ επιπλέον Φ.Π.Α..
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

8. Ορισμός εκπροσώπων σε επιτροπές.
Α) Στην «Επιτροπή Επιμελητηριακής Κατάταξης».
Β) Στις «Επιτροπές Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012 - 2013».
Εισηγητής: Α’ Αντιπρόεδρος κ. Μάρκος Κουλούμογλου.

9. Κατασκευή αναλογίου για τη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου (1ος όροφος).
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Νικόλαος Ασαρίδης.

10. Αντικατάσταση της πινακίδας για τη στήριξη της τοπικής αγοράς στον κόμβο εξόδου της Κατερίνης προς Θεσσαλονίκη.
Εισηγητής: Β’ Αντιπρόεδρος κα. Σταματία Βελώνη.

11. Ερωτήσεις - Προτάσεις - Ανακοινώσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Aναρτήθηκε από: ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΛΑΓΙΟΝ