Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

453 πλεονάζοντες Θεολόγοι σε 26 ΠΥΣΔΕ

Το ιστολόγιο μας συνεχίζει τη συγκέντρωση στοιχείων για τα κενά/πλεονάσματα εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως αυτά υποβλήθηκαν μέσω Πληροφοριακού Συστήματος στο Υπουργείο Παιδείας από τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ.
Με τα μέχρι τώρα (5/6/2013) στοιχεία σε 26 ΠΥΣΔΕ από όλη τη χώρα σύμφωνα με την εκτίμηση του αλγορίθμου υπάρχουν 453 πλεονάζοντες Θεολόγοι. Σε πολλές βέβαια περιπτώσεις τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ έδωσαν δική τους εκτίμηση κενών/πλεονασμάτων η οποία παρουσιάζει μικρότερο αριθμό πλεονασμάτων από εκείνον που υπολογίζει ο αλγόριθμος του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπ. Παιδείας.
Να σημειωθεί επίσης ότι και στα 26 παραπάνω ΠΥΣΔΕ δεν υπάρχει κανένα κενό Θεολόγου παρά μόνο πλεονάσματα, με εξαίρεση το ΠΥΣΔΕ Χανίων όπου ενώ η εκτίμηση αλγορίθμου δείχνει 3 πλεονάσματα Θεολόγων το ΠΥΣΔΕ έδωσε 2 κενά Θεολόγων.
Δυστυχώς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα στοιχεία των ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων και Δωδεκανήσου που οπωσδήποτε παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του δυσπρόσιτου των περιοχών της νησιωτικής χώρας, σε σχέση και με τις σχεδιαζόμενες υποχρεωτικές μεταθέσεις.
http://thriskeftika.blogspot.com