Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ....ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΛΟΥΣ...

Βασική σύνταξη, μπόνους για την παραμονή στην εργασία μετά τα 37 έτη, ενιαίο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο ΙΚΑ, αύξηση του  μέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης, είναι μερικές από τις παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό. Στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου, μετά το πράσινο φως από το υπουργικό συμβούλιο.

"Το ιστορικό δίλημμα που επιλύει η παρέμβασή μας για το ασφαλιστικό, είναι αν θα επιτρέψουμε να καταρρεύσει η πιο σημαντική κατάκτηση του 19ου και του 20ου αιώνα" Ανδρέας Λοβέρδος. επεσήμανε ο υπουργός Εργασίας, μετά το υπουργικό.

"Έκλεισε ένας κύκλος του αγώνα και τώρα μπορούμε να αφοσιωθούμε στις μεγάλες ανατροπές και αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα" δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Για το ασφαλιστικό ο κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι "πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα διασώσει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης".

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

- θεσμοθετείται η βασική σύνταξη την οποία εγγυάται, παρέχει και χρηματοδοτεί το κράτος της τάξης των 360 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα.

- θεσμοθετείται η ανταποδοτική σύνταξη η οποία προκύπτει από τις καταβαλλόμενες εισφορές και το χρόνο εργασίας του κάθε ασφαλισμένου. Το σύστημα αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2018 με αρχή υπολογισμού τα χρόνια του εργασιακού βίου μετά το 2013. Προβλέπονται ρυθμίσεις με μεταβαλλόμενους συντελεστές ανά έτος ώστε να δημιουργείται κίνητρο παραμονής μετά τα 36 και έως τα 40 χρόνια στην εργασία.

- Tα γενικά όρια ηλικίας παραμένουν στα 65. Το σύστημα θέτει ως στόχο την αύξηση του πραγματικού μέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 61,4 χρόνια που είναι σήμερα στα 63,5 ως το 2015, απαγορεύονται σε όλα τα ταμεία τα προγράμματα εθελούσιων εξόδων. Από την 1/1/2011 επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων η χορήγηση μειωμένης σύνταξης κατά 6% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται του ορίου συνταξιοδότησης.

- Από το 2013 εντάσσονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στο ΙΚΑ. Ειδικότερα για τα όρια συνταξιοδότησης των μητέρων του δημοσίου, η ρύθμιση θα ανακοινωθεί από τον κ. Παπακωνσταντίνου στις επόμενες ημέρες, ενώ για τις μητέρες στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν τα όρια του νόμου Πετραλιά.

-Θεσπίζονται αντικίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων. Πιο συγκεκριμένα συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος τους, αν απασχολούνται αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, ενώ για όσους είναι μετά το 55ο έτος θα καταβάλλεται μειωμένο ποσοστό σύνταξης.

   -Για τα βαρέα και ανθυγιεινά θα προκύψει νέα επικυροποιημένη λίστα έως την 1/7/2011. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μια θετική απόκλιση του προσχεδίου νόμου από το μνημόνιο το οποίο προέβλεπε τον αποκλεισμό συνταξιοδότησης πριν το 60ο έτος.

- Καθορίζεται ως ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεματικών όλων των ταμείων η τράπεζα της Ελλάδος.

- Ενοποιούνται όλοι οι φορείς κοινωνικών ασφαλίσεων σε τρεις (μισθωτοί, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι) σε ότι αφορά την κύρια σύνταξη και η αρχή γίνεται από το 2013.

- Διαχωρίζονται οι κλάδοι υγείας από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι φορείς πρωτοβάθμιας υγείας υπάγονται στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας και ενσωματώνονται στο εθνικό Σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ προβλέπεται ενοποίηση των κανόνων και των παροχών στις υπηρεσίες υγείας.

- Δίδεται η δυνατότητα παραμονής στην εργασία – και στο δημόσιο τομέα - και μετά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, από οποιοδήποτε νόμο ή καταστατικό κι αν αυτά προβλέπονται και για όλους τους φορείς του δημοσίου (δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ).

- Ο "νέος ΛΑΦΚΑ" θα επιβληθεί τον Αύγουστο, αφορά τις κύριες συντάξεις πάνω από 1400 ευρώ με κλιμακωτό συντελεστή που ξεκινά από 3% και φθάνει το 9% για συντάξεις πάνω από 2900 ευρώ. Συγκεκριμένα για συντάξεις από 1.401 ευρώ εως 1.700 ποσοστό 3%, από 1.701 ως 2.300 ποσοστό 5%, από 2.300 ως 2.900 ποσοστό 7% , από 2.900 και πάνω ποσοστό 9%.

Τα βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού:

1. Ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων.
2. Νέα δομή σύνταξης.
3. Ενιαίος φορέας Π.Φ.Υ. στο πλαίσιο Εθνικού συστήματος υγείας.
4. Ενοποίηση φορέων κύριας ασφάλισης.
1. Ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων
Από 1.1.2018 σταδιακά βάση υπολογισμού καθίσταται το σύνολο του εργασιακού βίου με έτος - βάση το 2013.
Από το 2013 εφαρμόζεται νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους.
Από 1.1.2013 η ένταξη των δημοσίων υπαλλήλων στο Ι.Κ.Α.
2. Νέα μορφή σύνταξης
Καθιερώνονται δύο παράλληλοι τύποι σύνταξης, η βασική και η αναλογική.
Σε ό,τι αφορά τη βασική σύνταξη, ορίζεται στα 360€ μηνιαίως και χρηματοδοτείται από το 2018 από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ καλύπτει και τους ανασφάλιστους άνω των 65 ετών.
Η αναλογική σύνταξη είναι το ποσό σύνταξης που προκύπτει από την αναλογική σχέση εισφορών – ασφαλιστικού βίου και καταβάλλεται από τους Φ.Κ.Α με τη συνταξιοδότηση μαζί με τη βασική σύνταξη.
Στην αρχή υπολογίζονται τα χρόνια του εργασιακού βίου από το 2013 και προστίθεται κάθε έτος, το οποίο περνά αυτομάτως στους σχετικούς υπολογισμούς, με στόχο να φθάσουμε το 2030 στα 17 χρόνια και με προοπτική να καλυφθεί το σύνολο του εργασιακού βίου.
Ο χρόνος εργασίας χωρίζεται σε τριετίες, η δε τελευταία, από τα 36 και μετά, έχει μεταβαλλόμενους συντελεστές ανά έτος, ούτως ώστε να δημιουργείται κίνητρο παραμονής έως τα 40 χρόνια στην εργασία.
Παραδείγματα:
ΙΚΑ

α. Συντάξιμες Αποδοχές: 775 Ευρώ 30 χρόνια
Ισχύον: 495,7 ευρώ Νέο: 529,7 ευρώ (+6,86%)

β. Συντάξιμες Αποδοχές: 1050 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον 525 ευρώ Νέο: 566 ευρώ (+7,9%)

γ. Συντάξιμες Αποδοχές: 1100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 735 Ευρώ Νέο: 788 Ευρώ (+7,2%)

δ. Συντάξιμες Αποδοχές: 1650 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1071 Ευρώ (-7,2%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 1650 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1155 ευρώ Νέο: 1293 Ευρώ (+12%)
__________________________________________

ε. Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1050 ευρώ Νέο: 946 Ευρώ (-9,8%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 37 χρόνια
Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1476 Ευρώ (0,4%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1470 ευρώ Νέο: 1665 Ευρώ (+13,3%)
___________________________________________

στ. Συντάξιμες Αποδοχές: 2500 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1250 ευρώ Νέο: 1108 Ευρώ (-11,3%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 30 χρόνια
Ισχύον: 1500 ευρώ Νέο: 1346 Ευρώ (-10,2%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1627 Ευρώ (-7%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 2100 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 1750 ευρώ Νέο: 1986 Ευρώ (+13,5%)
__________________________________________

ζ. Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 25 χρόνια
Ισχύον: 1800 ευρώ Νέο: 1583 Ευρώ (-12%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 35 χρόνια
Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2355 Ευρώ (-6,5%)

Συντάξιμες Αποδοχές: 3600 Ευρώ 40 χρόνια
Ισχύον: 2520 ευρώ Νέο: 2773 Ευρώ (+10%)
__________________________________________


ΟΑΕΕ


ΕΤΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

15 486,26 (+) 506,23
25 669,28 (+) 700,25
30 871,46 (-) 837,87
32 954,30 (-) 900
35 1078,56 (-) 997,35
37 1.078,56 1,079,25
38 1,078,56 (+) 1.116,55
39 1,078,56 (+) 1153,86
40 1.078,56 (+) 1.193.36

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Το γενικό όριο συνταξιοδότησης παραμένει αμετάβλητο στα 65 έτη, ενώ αυστηροποίουνται και διευρύνονται οι «ποινές» για πρόωρη συνταξιοδότηση.
Επιπλέον, αυξάνονται κατά τις προβλέψεις προηγούμενων νόμων επιμέρους όρια συνταξιοδότησης ειδικών κατηγοριών, καταργούνται τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου και εισάγεται από το 2020 μηχανισμός αυτόματης αναπροσαρμογής του γενικού ορίου ηλικίας με βάση το προσδόκιμο ζωής και κατά το 1/3 της μεταβολής αυτού ανά 10ετία.
3. Διαχωρισμός υπηρεσιών υγείας
Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας των φορέων κοινωνικής Ασφάλισης και των ταμείων θα λειτουργήσουν σε ενιαίο πλαίσιο για την καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει πιλοτικά από το α’ εξάμηνο 2011.
4. Ενοποίηση φορέων κύριας ασφάλισης
Από 1.1.2018 οι κλάδοι κύριας ασφάλισης ενοποιούνται σε τρεις, μισθωτών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων. Σχετικές αναλογιστικές μελέτες θα εκπονηθούν έως 31.12.2015.
Παράλληλα, από το 2013 οι νεοεισερχόμενοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο
θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ
Ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις
Στο προσχέδιο προβλέπονται ακόμη μια σειρά από ειδικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
* Αναπροσαρμογή λίστας βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
* Αλλαγή πλαισίου αναπηρικών συντάξεων.
* Ενιαίοι κανόνες εργασίας συνταξιούχων.
* Καθιέρωση εργόσημου για απασχόληση οικιακών βοηθών, εργατών γης κ.λπ.
* 35ετής παραμονή στη χώρα για χορήγηση βασικής σύνταξης.
Μέτρα εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος
Στο σχετικό νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης μέτρα εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος στα οποία περιλαμβάνονται:
* Διαχείριση περιουσίας ασφαλιστικών ταμείων από Τ.τ.Ε. και ΑΕΔΑΚ ΦΚΑ
* Κέντρα εξυπηρέτησης ασφαλισμένων.
* Ενιαίο κέντρο ελέγχου συντάξεων.
* Διατραπεζικό σύστημα συναλλαγών.
* Πάγια ρύθμιση οφειλών.
Δηλώσεις Λοβέρδου

"Η βασική σύνταξη αποδεικνύει την αλληλεγγύη και η ανταποδοτική τις εισφορές και το χρόνο στη δουλειά, δηλαδή ότι παίρνουμε αυτό που πληρώσαμε" τόνισε ο υπουργός Εργασίας, σχετικά με το πνεύμα του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, μετά το πέρας του υπουργικού συμβουλίου. "Τίθεται τέλος στο καθεστώς να κερδίζουν από το αναδιανεμητικό δήθεν σύστημα κάποιοι προνομιούχοι" σημείωσε, προσθέτοντας ότι "οι εγγυήσεις του τίποτα δεν θα συνεχιστούν".

"Το ιστορικό δίλημμα που επιλύει η παρέμβασή μας για το ασφαλιστικό, είναι αν θα επιτρέψουμε να καταρρεύσει η πιο σημαντική κατάκτηση του 19ου και του 20ου αιώνα, δηλαδή το δικαίωμα του εργαζομένου σε ιατρική περίθαλψη και σύνταξη" δήλωσε ο κ. Λοβέρδος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας: "Δυστυχώς, η αναλγησία, οι άσκοπες παρεμβάσεις και οι σκοπιμότητες έφεραν τα πράγματα έτσι ώστε να μετατραπεί αυτός ο μείζων κοινωνικός θεσμός σε δημοσιονομικό θέμα".

¨Σήμερα καταθέτουμε το προσχέδιο με συνείδηση ότι η μη παρέμβαση θα ισοδυναμούσε με κατάργηση της σύνταξης" δήλωσε,  περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο είχαν φτάσει τα ασφαλιστικά Ταμεία. Χαρακτηριστικά είπε ότι εκτάκτως αναγκάστηκαν να δανειστούν 2,5 δισ. ευρώ για το ΙΚΑ, ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα και να διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να δοθούν συντάξεις.

βασική σύνταξη αποδεικνύει την αλληλεγγύη και η ανταποδοτική τις εισφορές και το χρόνο στη δουλειά, δηλαδή ότι παίρνουμε αυτό που πληρώσαμε" σημείωσε o κ. Λοβέρδος σχετικά με το πνεύμα του νέου νομοσχεδίου.

"Οι συντάξεις με ανταποδοτική βάση παύουν πια να αποτελούν τμήμα της εισοδηματικής πολιτικής των κυβερνήσεων" δήλωσε προσθέτοντας ότι τίθεται τέλος στο σύστημα που προέβλεπε 100 εργαζόμενοι να εισφέρουν για 150 συνταξιούχους και "να κερδίζουν από το αναδιανεμητικό δήθεν σύστημα κάποιοι προνομιούχοι". "Οι εγγυήσεις του τίποτα δεν θα συνεχιστούν" τόνισε, προσθέτοντας ότι "η χώρα πρέπει να επιβιώσει".

Αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης

"Δομικές αλλαγές, χωρίς μελέτες και τεκμηρίωση, που αλλοιώνουν ουσιαστικά το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος" περιέχει το νέο ασφαλιστικό σύμφωνα με τη ΝΔ.

"Μειώνουν περαιτέρω τις συντάξεις, με την επαναφορά ενός νέου τύπου Λ.Α.Φ.Κ.Α, αυξάνουν τα χρόνια εργασίας και μειώνουν κι άλλο τις συντάξεις, μέσω του νέου τρόπου υπολογισμού τους, βαπτίζουν ως οργανωτική ανασυγκρότηση τη μετατροπή των 5 Ταμείων κύριας ασφάλισης σε τρία" προσθέτει η δήλωση του υπεύθυνου του τομέα εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γ. Βρούτση.

"Αυτό που πρέπει να ακούσει η κυβέρνηση από όλους τους εργαζόμενους και το λαό είναι ένα μυριόστομο: Πάρτε πίσω το έκτρωμα για το ασφαλιστικό μαζί με τους άλλους αντιασφαλιστικούς σας νόμους «Σιούφα - Ρέππα, Πετραλιά» των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν πρέπει να πιστέψει τα ψέματα. Τους θίγει όλους γιατί δεν αφήνει τίποτα όρθιο στα όρια, στις συντάξεις, στις παροχές" αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΕ.

"Εάν οι προσπάθειες που γίνονται τώρα με τον κ. Λοβέρδο είχε επιτρέψει το ΠΑΣΟΚ να γίνουν επί εποχής του κ. Γιαννίτση, σήμερα δεν θα ήμασταν σ’ αυτήν την ασφαλιστική κατάντια. Κάποτε πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις για να μην πειραματιζόμαστε διαρκώς με τα περήφανα γηρατειά...", δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΛΑΟΣ, Κ. Αϊβαλιώτης.

Ο υπουργός "θα ενημερώσει και για το ότι στη συμφωνία με τους τρεις υπάρχει υποσημείωση- κρυφή έως τώρα- που ορίζει ότι έως το 2060 το ποσοστό του ΑΕΠ που θα πηγαίνει για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει το 2,5% του ΑΕΠ, έναντι του 4,8% που είναι σήμερα; Και αυτό ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι θα έχουν αυξηθεί κατά πολύ;", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

"Αν αυτό είναι αλήθεια, αν δηλαδή μειωθεί τόσο πολύ η δημόσια ενίσχυση, ενώ θα έχουν υπερδιπλασιαστεί οι συνταξιούχοι, ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον δημόσια ασφάλιση", σημειώνει, προσθέτοντας ότι "σε σχετική ερώτηση στη Βουλή του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσίπρα, ο υπουργός είχε απαντήσει αρνητικά".

Ο υπουργός Εργασίας παρενέβη στο κεντρικό δελτίο της ΝΕΤ, όπου έκανε λόγο για παρεξήγηση.