Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Δημοπρατήθηκε TO ΧΑΤΖΟΓΛΕΙΟ

Στόχος το κτίριο να μετατραπεί σε έναν υπερσύγχρονο χώρο παιδείας και πολιτισμού
Δημοπρατήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας το έργο της αποπεράτωσης των εργασιών αναβάθμισης των υποδομών του Χατζόγλειου Σχολείου, με στόχο το κτίριο να μετατραπεί σε έναν υπερσύγχρονο χώρο παιδείας και πολιτισμού.Με το έργο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών αντιστήριξης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του μπροστά κτιρίου, που όπως διαπιστώθηκε κατά την αποκάλυψη των θεμελίων και μετά από εξονυχιστική έρευνα απαιτούνταν περαιτέρω εργασίες ενίσχυσης της στατικής του επάρκειας.Μετά τη στατική διερεύνηση του κτιρίου διαπιστώθηκε ότι το κτίριο είχε κατασκευαστεί τμηματικά και αποτελείται από δύο ξεχωριστά κτίρια. Στο πίσω κτίριο έχει ήδη γίνει η στατική ενίσχυση και για το μπροστά κτίριο η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση εκπόνησε νέα μελέτη με την οποία ενισχύεται η στατική ικανότητα του κτιρίου, ώστε να ολοκληρωθεί η παρέμβαση.Να σημειωθεί ότι το έργο ξεκίνησε αρχικά με χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την ανακατασκευή του τρίτου ορόφου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Συγχρόνως, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας με δικά της κονδύλια ξεκίνησε την ανακαίνιση όλων των εσωτερικών χώρων, ώστε το κτίριο να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα και να φιλοξενεί εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις φορέων του Νομού.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ενίσχυσης, με νέα εργολαβία η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα προχωρήσει στην πλήρη αναδιαμόρφωση του κτιρίου και στην ανακαίνιση όλων των ορόφων, με μια διαφορετική αρχιτεκτονική που θα προσδίδει μεγαλύτερη λειτουργικότητα και θα αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο όλους τους χώρους.Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το 5ετές Πρόγραμμα Σχολικής Στέγης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας.