Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για διεξαγωγή εξετάσεων Ελληνομάθειας

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
• Οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας θα διεξαχθούν το Σάββατο 17 Ιουλίου 2010.

• Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ενδιαφερόμενοι που είναι:

- υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ε.Ε.),

- ηλικίας 16 ετών και άνω,

- μένουν νόμιμα στην Ελλάδα,

- έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, επιπέδου Α2 στα Κ.Ε.Ε. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και έχουν επιτύχει στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του παραπάνω προγράμματος.

- Κατ΄ εξαίρεση για τις εξετάσεις του 2010 παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε υπηκόους τρίτων χωρών που απέκτησαν πιστοποιητικό εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης Γ΄ και Δ΄ επιπέδου από τα τμήματα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. – Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μέχρι τον Ιούνιο του 2008.

• Ειδικά για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, επειδή τα περισσότερα από τα τμήματα επιπέδου Α2 που υλοποιούνται θα ολοκληρωθούν μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κανονικά αίτηση αλλά δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν αυτοί που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του Α2.

• Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 9 Ιουνίου μέχρι και Δευτέρα 21 Ιουνίου.

• Εξεταστικά κέντρα θα λειτουργήσουν στις παρακάτω πόλεις:

1) Αθήνα,

2) Αργοστόλι,

3) Γιαννιτσά,

4) Ηράκλειο,

5) Θεσσαλονίκη,

6) Ιωάννινα

7) Κέρκυρα,

8) Κομοτηνή,

9) Κοζάνη,

10) Κόρινθος,

11) Λαμία,

12) Λάρισα,

13) Πάτρα,

14) Πειραιάς,

15) Ρόδος,

16) Τρίκαλα,

17) Χίος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πάνω στην αίτησή τους να επιλέξουν τον τόπο εξέτασής τους.Για αιτήσεις συμμετοχής και περισσότερες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.Ε ΠΙΕΡΙΑΣ, Ανδριανουπολεως 14. Υπεύθυνη, του Προγράμματος «Οδυσσέας», κα.Ζαγκου Ελένη.

Τηλ. Επικοινωνίας: 23510-25605, e-mail: keepie@otenet.gr.