Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις  10 Αυγούστου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων .