Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Στο δρόμο κινδυνεύουν να βρεθούν ακόμη και εντός του 2011 περίπου 60.000 δημόσιοι υπάλληλοι
Η κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει δραστικά τις μισθολογικές δαπάνες κατά....
το τρέχον έτος, που, με βάση την εκτίμηση του τεχνικού κλιμακίου της Τρόικας, έχουν εκτραχυνθεί, εξετάζει, εκτός από την επέκταση της εφεδρείας και το «στενό» δημόσιο τομέα, να μην ανανεώσει τις συμβάσεις των εργαζομένων ορισμένου χρόνου.

Η εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας στο σύνολο των ΔΕΚΟ, που αναμένεται να γίνει άμεσα, σημαίνει ότι περίπου 20.000 εργαζόμενοι θα βρεθούν ουσιαστικά στο δρόμο. Με την επέκταση της στο «στενό» δημόσιο τομέα – η σχετική νομοθετική ρύθμιση γι΄ αυτό αναμένεται να έλθει άμεσα προς ψήφισή της στη Βουλή – , θα υπαχθούν άμεσα στο καθεστώς της εφεδρείας περίπου 5.000 από τους 53.000 εργαζόμενους, οι οποίοι υπηρετούν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που υποστηρίζει ότι από το τέλος του 2009 ως σήμερα έχουν αποχωρήσει από το Δημόσιο 200.000 εργαζόμενοι, ο κανόνας μία πρόσληψη για 10 αποχωρήσεις εφαρμόζεται απαρέγκλιτα το 2011.

Το 2010 αποχώρησαν 53.336 μόνιμοι υπάλληλοι, άρα για το 2011 μπορούν να προσληφθούν 5.334. Οι εγκρίσεις νέων προσλήψεων που δόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2011 είναι συνολικά 2.195. Γίνεται λόγος βεβαίως για μόνιμο προσωπικό. Ωστόσο την ίδια ώρα οι εγκρίσεις για προσλήψεις συμβασιούχων αγγίζουν τις 35.000, παρότι έχουν μειωθεί κατά 50% σε σχέση με το 2010.

Συγκεκριμένα, το 2010 είχαμε 74.289 εγκρίσεις προσλήψεων για συμβασιούχους και εργαζόμενους ορισμένου χρόνου. Αυτές πρέπει να μειωθούν το 2011 σε 37.145. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2011 έχουν δοθεί 34.851 εγκρίσεις. Υπολείπονται 2.294 ακόμη εγκρίσεις, που αντιστοιχούν σε 42.658 ανθρωπομήνες.

Εκτίμηση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι ότι με βάση αυτά τα νούμερα, για το 2011 έχουμε περαιτέρω μείωση των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα κατά 90.000 εργαζομένους. Δηλαδή συνολικά, από τότε που ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ την διακυβέρνηση του τόπου μέχρι σήμερα, οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα μειώθηκαν κατά 200.000 περίπου.

Παρά ταύτα η μείωση αυτή δεν θεωρείται αρκετή για την Τρόικα, που πιέζει για περαιτέρω συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, ώστε να περιοριστούν οι μισθολογικές δαπάνες, γεγονός που καθιστά, εκτός των άλλων, ιδιαίτερα επισφαλή τη θέση περίπου 35.000 συμβασιούχων, οι οποίοι προσλήφθηκαν το τρέχον έτος.