Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Όλοι οι άνθρωποι της φωτογραφίας είναι μέλη της ίδιας οικογένειας και παιδιά ενός ανθρώπου. Στη βόρεια Ινδία.