Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Από τον Ιούλιο έχουν να πληρωθούν τις υπερωρίες τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Κατερίνης.