Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ο Γ. Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να κάνει οικονομία, αποφάσισε να κόψει το κούρεμα και να αφήσει μακριά μαλλιά.