Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Μετά τις δύο συνεχόμενες υποτιμήσεις του νομίσματος στη Λευκορωσία, τα ψώνια έγιναν ανέκδοτο!!!!!