Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών ο Νομάρχης Πιερίας


Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 9 και 10 Ιουνίου 2010, συμμετέχει ο Νομάρχης Πιερίας Γιώργος Παπαστεργίου.Στη συνεδρίαση για πρώτη φορά συζητείται η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2013 και μετά και θα ψηφιστεί η σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής, που θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Νομάρχης ως πρόεδρος της Επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» ΝΑΤ της Επιτροπής των Περιφερειών, θα προωθήσει τις τροπολογίες και τις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο τελικό κείμενο της γνωμοδότησης, που διασφαλίζουν το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας.Παράλληλα στη συνεδρίαση θα ψηφιστούν γνωμοδοτήσεις που έχουν να κάνουν με την ενοποιημένη θαλάσσια πολιτική και την διακυβέρνηση στη Μεσόγειο, τη διεθνή πολιτική για τη βιοποικιλότητα, την αστική ανάπτυξη στην Ευρώπη και την ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασίας και ανάπτυξης. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών θα συζητήσουν παρουσία του αρμόδιου Επιτρόπου αρμόδιου για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Michel Barnier το θέμα της οικονομικής κρίσης.Επίσης κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας ο κ. Παπαστεργίου, ως πρόεδρος της Επιτροπής ΝΑΤ θα κάνει παρέμβαση εκ μέρους της Επιτροπής των Περιφερειών στον Επίτροπο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Dacian Ciolos, σε σχέση με τα αγροτικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.