Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


Ξεκίνησαν και φέτος οι εγγραφές στην ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματική Σχολή) βοηθών Νοσηλευτών Νοσοκομείου Κατερίνης
Η ΕΠΑ.Σ ( Επαγγελματική Σχολή ) Βοηθών Νοσηλευτών Νοσοκομείου Κατερίνης στεγάζεται σε κτίριο επί της Αγ. Τριάδος 15 στο κέντρο της Κατερίνης  και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
Είναι διετούς φοιτήσεως και παρέχει κρατικό πτυχίο επιπέδου 3,  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . Μετά το πέρας των σπουδών τους οι απόφοιτοι παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μετά από 6/μηνη πρακτική σε Δημόσιο Νοσοκομείο .Οι πτυχιούχοι  μπορούν να εργαστούν στο Δημόσιο και Ιδιωτκό Τομέα ως Βοηθοί Νοσηλευτών .

 Η σχολή χάρη στο αντικείμενό της αλλά και στο επίπεδο σπουδών που προσφέρει, έχει καθιερωθεί ως μία άρτια εκπαιδευτική μονάδα για την πόλη μας.
Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους, είναι ότι  φοίτηση στη σχολή είναι διετής, και σε αυτό το  χρονικό διάστημα φοίτησης μπορούν να έχουν στα χέρια τους ένα πτυχίο και να διεκδικήσουν μέσα από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ μία θέση εργασίας. Κάθε χρόνο επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας 25  σπουδαστές περίπου για τη σχολή ενώ για την απόκτηση της άδειας εργασίας απαιτείται και να έχει ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας.
Σε ότι αφορά στις φετινές εγγραφές, θα διαρκέσουν έως και 30 Ιουνίου και από 1η Σεπτεμβρίου έως και 10 Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ως δικαιολογητικά εγγραφής,  επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή επικυρωμένο αποδεικτικό σπουδών της Α` τάξης Λυκείου,  φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, 3 φωτογραφίες, υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου, (διατίθεται από την γραμματεία), υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα, (για ανήλικους μαθητές) και πιστοποιητικό επάρκειας Ελληνικής γλώσσας, (για αλλοδαπούς μαθητές).
 Η εγγραφή των υποψηφίων θα γίνει με πιστή τήρηση της σειράς προτεραιότητας κατά την υποβολή της αίτησης και μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων.
Σύμφωνα με  την ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κατερίνης, το τηλέφωνο για πληροφορίες είναι το 23510-74710 begin_of_the_skype_highlighting              23510-74710      end_of_the_skype_highlighting και οι εγγραφές γίνονται καθημερινά.