Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Ανάδειξη και προστασία μεταβυζαντινών μνημείων της Πιερίας


Πρόκειται για τον Άγ. Αθανάσιο Αιγινίου και το Μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου Ρητίνης

Την ανάδειξη και προστασία δύο βυζαντινών μνημείων της Πιερίας υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Θύμιος Σώκος. Πρόκειται για τον μεταΒυζαντινό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Αιγίνιο και το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στην Ρητίνη, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν για τη στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφικού διακόσμου, μέσω του προγράμματος Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη".


Ο Ναός του Αγίου Αθανασίου
Ο ναός του Αγίου Αθανασίου Αιγινίου, η ανέγερση του οποίου τοποθετείται
χρονολογικά στον 15ο αιώνα, είναι στη σημερινή του μορφή δίκλιτος ξυλόστεγη βασιλική,
με υπερυψωμένο γυναικωνίτη στα νότια και ενιαίο κατασκευαστικά νάρθηκα στα δυτικά.
Στα ανατολικά προεξέχει η τρίπλευρη εξωτερικά και ημικυκλική εσωτερικά αψίδα του
ιερού βήματος και η πεντάπλευρη κόγχη της πρόθεσης. Εσωτερικά το βόρειο κλίτος
ορίζεται από τοξοστοιχία εδραζόμενη σε ένα πεσσό στο ανατολικό τμήμα, ο οποίος
διακρίνει το ιερό βήμα από την πρόθεση, και τρεις κίονες από μπαγδατί στο δυτικό, που
ορίζουν ισομήκη μεταξύ τους μετακιόνια διαστήματα. Ο ελαφρώς υπερυψωμένος
γυναικωνίτης στα νότια διακρινόταν από τον κυρίως ναό με τοιχοποιία και καφασωτά πουπροσαρτούνταν σε ζεύγη ξύλινων στύλων. Στο εσωτερικό του ναού διατηρείται
τοιχογραφικό σύνολο πρώιμης μεταβυζαντινής περιόδου, συντηρημένο κατά το παρελθόν.
Στο πλαίσιο του Υποέργου: «Αποκατάσταση και στερέωση του ναού Αγίου Αθανασίου»
περιλαμβάνεται η επέμβαση στερέωσης και αποκατάστασης του πρώιμου μεταβυζαντινού
μνημείου προκειμένου αυτό να καταστεί επισκέψιμο, και να καταστεί δυνατή η λειτουργία
του. Ειδικότερα προτείνεται η κατά θέσεις αντιμετώπιση των φθορών του μνημείου με: 1.
καθαιρέσεις νεώτερων τοιχοποιιών και ξύλινων κατασκευών, 2. αρμολογήματα και
μικροστερεώσεις λιθοδομών, 3. ανακτήσεις σε θέσεις ρηγματώσεων, 4. ενέμματα, 5.
εργασίες υποστύλωσης – αντιστήριξης της βόρειας κιονοστοιχίας, 6. αποκατάσταση της
ξύλινης στέγης (επισκευή ξύλινου φορέα και ανακεράμωση) και του εσωτερικού
ταβανώματος, 7. συντήρηση και αποκατάσταση των πλακόστρωτων δαπέδων, 8. έλεγχο
της θεμελίωσης, 9. κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, 10. αποκατάσταση των
ξύλινων θυρωμάτων και παραθύρων, 11. συντήρηση των ξύλινων αρχιτεκτονικών μελών και
στασιδιών του ναού, 12. κατασκευή δικτύου φωτισμού, 13. εγκατάσταση συναγερμού
πυρκαγιάς και συστήματος πυρόσβεσης με φορητούς πυροσβεστήρες και 14.
τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης.
Το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Ρητίνης
Το μεταβυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σε απόσταση τριάντα
περίπου χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης της Κατερίνης στον νομό Πιερίας, στον
ορεινό οικισμό της Ρητίνης. Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου που ιδρύθηκε στα τέλη του 15ου
αιώνα (επιγραφή αναφέρει ως έτος κτίσεως το 1493/94), χαρακτηρίζεται ως μονόκλιτη
ξυλόστεγη βασιλική. Το εσωτερικό του, είναι ολόγραφο, παρότι μεγάλο μέρος των
τοιχογραφιών καλύπτεται από επάλληλα επιχρίσματα ασβέστη, καθιστώντας δύσκολη
την πλήρη αναγνωσιμότητα τους. Η καταγραφή της παθολογίας των τοιχογραφιών σε
σχέδια 1:1 και στη συνέχεια η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική επεξεργασία τους,
τεκμηριώνουν το σύνολο των προβλημάτων των τοιχογραφιών. Στο πλαίσιο του Υποέργου:
«Συντήρηση του εντοίχιου διακόσμου της μονής Αγίου. Γεωργίου Ρητίνης» περιλαμβάνεται
η επέμβαση συντήρησης του σημαντικού τοιχογραφικού διακόσμου πρώιμης
μεταβυζαντινής περιόδου στο εσωτερικό του καθολικού της μονής Αγίου Γεωργίου (115
τ.μ.)