Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

χριστουγεννιάτικο δέντρο με λογαριασμούς της ΔΕΗ, στολίστηκε στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από πρωτοβουλία κατοίκων της Τoύμπας.