Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α. Ε., της οποίας ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού είναι βασικός μέτοχος.


Κύριο θέμα της Συνέλευσης ήταν η Εκλογή Ορκωτών Λογιστών & των Αναπληρωματικών τους για τον έλεγχο των αιτήσεων & των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και η έκδοση Φορολογικού πιστοποιητικού για το έτος 2012.

Κατά τη διάρκειά της όμως συζητήθηκαν και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν το μέλλον της εταιρείας και τις δυνατότητες αναπτύξεως της.

Το Δήμο μας εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητος Πύδνας Σιανίδης Δημήτριος.

Στη συνέλευση παραβρέθηκε ο κ. Τσαραπατσάνης Νικόλαος, Πρόεδρος της εταιρείας, η κα Νικολακοπούλου Χριστίνα, εκπρόσωπος του Δημοσίου, εκπρόσωποι όλων των Δήμων – μετόχων της εταιρείας (έξι τον αριθμό) καθώς και εκπρόσωποι των υπόλοιπων ιδιωτών – μετόχων της εταιρείας.

Η Συνέλευση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον της Ελληνικές Αλυκές Α. Ε..