Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Τι χρειάζεται για το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης...Κάθε αυτοκινητιστής που ενδιαφέρεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό (ειδικά σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση), πρέπει να εφοδιαστεί με το διεθνές δίπλωμα.

Αυτό εκδίδεται από την ΕΛΠΑ, η διάρκεια του είναι μονοετής ή τριετής και...
εξαρτάται από τον τόπο προορισμού του ενδιαφερόμενου.

Για την έκδοσή του απαιτούνται μία έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου, παρουσίαση του Ελληνικού διπλώματος οδήγησης, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ, καθώς και το διαβατήριο ή η νέου τύπου Αστυνομική Ταυτότητα (όποιο από τα δύο χρησιμοποιηθεί και στο ταξίδι). Το διεθνές δίπλωμα εκδίδεται αυθημερόν σε οποιοδήποτε γραφείο της ΕΛΠΑ.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και το ελληνικό δίπλωμα οδήγησης, ενώ επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ΕΛΠΑ δεν είναι σε θέση να εκδώσει διεθνές δίπλωμα παρά μόνο σε όσους επιδεικνύουν την πρωτότυπη, εν ισχύ, ελληνική άδεια οδήγησης.

Τέλος, το κόστος για την έκδοση διεθνούς διπλώματος μονοετούς ισχύος είναι 50 ευρώ, και για αντίστοιχο τριετούς ισχύος είναι τα 90 ευρώ.